CAT CARETAKER + CUSTOMER SERVICE

(FULL TIME)

ENG

 

Qualifications & Important Qualities:

 • Aged between 18 - 29 (min. SPM)

 • Has own transportation & accommodation

 • Has experience working with or taking care of cats

 • Confident and brave in handling cat temperaments

 • Not allergic to cat dander or or very sensitive to dust

 • Animal lover with friendly personality

 • Experience in retail and customer handling

 • Knowledgeable in basic cat care

 • Detail-oriented, Trustworthy, Hardworking

 • Can understand and communicate in Malay & English

 • Grooming experience is a bonus

Job Scope

As a small business, we tend to wear many hats. Here are the responsibilities in 3 categories:

Customer Service & Sales

 • Greet and handle customers

 • Handle check-ins & check-outs

 • Provide feedback of cats to owners

 • Input bookings on systems and create tags

 • The in-between person communicating with the customers and groomers

Retail

 • Ensuring corridor, storefront, lobby & retail area are clean at all times

 • Daily vacuuming, mopping, wiping window & glass door

 • Ensure retail products are nicely displayed

 • Closing: Settlement of credit card machine, summary of daily sales

 • Learn, understand about the products we carry and promote to customers

 • Update inventory when new stock arrives, monthly stock take & update expiry dates

 • Assist on processing Shopee orders / reply chat

Cat Caretaking

 • Clean cat lodgings – wipe, sterilise & clean cat litter

 • Feed the cats, feed medicine / supplements

 • Observant in noticing cat behaviour, if cats are having issues

 • Maintain cats’ physical hygiene – comb hair, wipe snots & tear stains

 • Playtime tasks: Play with cats, take daily photos of cats, brush cats’ coat, tidy cats’ face

Working Hours:

 • 10 AM - 7 PM

 • 6 days a week

 

Benefits:

 • 4x T-shirt uniform

 • 1x Apron

 • Work performance bonus

 • Annual leave

BM

Syarat kelayakan & Ciri-ciri Penting:

 • Berumur antara 18 - 29 tahun (minima SPM)

 • Mempunyai pengangkutan & penginapan sendiri

 • Tahu tentang penjagaan asas kucing dan boleh menangani kucing yang garang

 • Tidak alah pada bulu kucing atau debu

 • Pencinta haiwan dengan keperibadian yang ramah

 • Pengalaman dalam penjualan runcit dan melayan pelanggan

 • Boleh dipercayai, rajin dan teliti

 • Boleh memahami dan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu & Inggeris

 • Pengalaman dandanan (grooming) adalah bonus

 

Skop Pekerjaan

Sebagai perniagaan kecil, kami sering melakukan pelbagai tugasan. Berikut antara skop kerja:

 

Perkhidmatan Pelanggan & Jualan

 • Menyambut dan melayan pelanggan

 • Mengendalikan kemasukan & kepulangan kucing2

 • Memberi maklum balas tentang kucing kepada pemiliknya

 • Masukkan data tempahan ke dalam sistem dan buat tag

 • Menjadi orang tengah berkomunikasi antara pelanggan dan pendandan kucing

Runcit

 • Memastikan kawasan koridor, kedai, lobi & rak runcit sentiasa bersih dan kemas 

 • Menyedut debu, mengepel, mengelap tingkap & pintu kaca setiap hari

 • Pastikan produk runcit dipaparkan dengan baik, ganti barang yang dipaparkan setelah orang membuat pembelian

 • Penutupan: Penyelesaian belian kad kredit, ringkasan penjualan harian

 • Pelajari, fahami tentang produk yang kami bawa dan promosikan kepada pelanggan

 • Kemaskini inventori apabila stok baru tiba, pengambilan stok bulanan & tarikh luput

 • Membantu memproses pesanan Shopee / komunikasi dengan pelanggan

Penjagaan Kucing

 • Bersihkan tempat tinggal kucing - lap, sterilkan & buang najis kucing

 • Beri kucing makan, beri makan ubat

 • Berhati-hati dalam memerhatikan tingkah laku kucing, jika kucing menghadapi masalah

 • Jaga kebersihan fizikal kucing - sikat bulu, lap hingus & noda air mata

 • Waktu interaksi: Main dengan kucing, ambil gambar kucing, sikat bulu kucing, bersihkan muka kucing

 

Waktu Bekerja:

 • 10 pagi - 7 malam

 • 6 hari seminggu

 

Faedah:

 • 4x Kemeja-T seragam

 • 1x Apron

 • Bonus prestasi kerja

 • Cuti tahunan