top of page

JOB VACANCY

CAT CARETAKER

ENG

 

Qualifications & Important Qualities:

 • Aged between 18 - 29 (min. SPM)

 • Has own transportation & accommodation

 • Has experience working with or taking care of cats

 • Confident and brave in handling cat temperaments

 • Not allergic to cat dander or or very sensitive to dust

 • Animal lover with friendly personality

 • Experience in retail and customer handling

 • Knowledgeable in basic cat care

 • Detail-oriented, Trustworthy, Hardworking

 • Can understand and communicate in Malay & English

 • Grooming experience is a bonus

Job Scope

 • Clean cat lodgings – wipe, sterilise & clean cat litter

 • Feed the cats, feed medicine / supplements

 • Observant in noticing cat behaviour, if cats are having issues and report to manager

 • Maintain cats’ physical hygiene – comb hair, wipe snots & tear stains

 • Playtime tasks: Play with cats, take daily photos of cats, brush cats’ coat, tidy cats’ face

Working Hours (Full Time):

 • 10 AM - 7 PM

 • 6 days a week (off-day on a weekday)

 

Benefits:

 • 4x T-shirt uniform

 • 1x Apron

 • Work performance bonus

 • Staff locker

 • Staff discount

 • Annual leave

BM

Syarat kelayakan & Ciri-ciri Penting:

 • Berumur antara 18 - 29 tahun (minima SPM)

 • Mempunyai pengangkutan & penginapan sendiri

 • Tahu tentang penjagaan asas kucing dan boleh menangani kucing yang garang

 • Tidak alah pada bulu kucing atau debu

 • Pencinta haiwan dengan keperibadian yang ramah

 • Pengalaman dalam penjualan runcit dan melayan pelanggan

 • Boleh dipercayai, rajin dan teliti

 • Boleh memahami dan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu & Inggeris

 • Pengalaman dandanan (grooming) adalah bonus

 

Skop Pekerjaan

 • Bersihkan tempat tinggal kucing - lap, sterilkan & buang najis kucing

 • Beri kucing makan, beri makan ubat

 • Berhati-hati dalam memerhatikan tingkah laku kucing, jika kucing menghadapi masalah

 • Jaga kebersihan fizikal kucing - sikat bulu, lap hingus & noda air mata

 • Waktu interaksi: Main dengan kucing, ambil gambar kucing, sikat bulu kucing, bersihkan muka kucing

 

Waktu Bekerja (Pekerja Tetap):

 • 10 pagi - 7 malam

 • 6 hari seminggu

Faedah:

 • 4x Kemeja-T seragam

 • 1x Apron

 • Bonus prestasi kerja

 • Almari pekerja

 • Diskaun pekerja

 • Cuti tahunan

ASSISTANT CAT GROOMER

ENG

 

Qualifications & Important Qualities:

 • Aged 18 and above

 • Has transportation & accommodation

 • Has experience working with cats

 • Animal lover

 • Hygienic, Trustworthy, Hardworking

 • Not allergic to cats fluffy fur

 • Able to identify & handle cat temperaments

 • Knowledgeable in proper grooming procedures

 • Confident and in control

Job Scope:

 • Assist lead groomer during grooming session

 • Perform proper grooming techniques according to instructions and standards

 • Learn and understand the grooming packages we offer

 • Perform general maintenance and sterilisation of grooming room & tools

 • Identify any health issues in cats during grooming session and inform their owners of any concerns

 • Recommend suitable grooming packages / products to cat owners

 • Provide feedback post-grooming session

Working Hours:

 • 10 AM - 7 PM

 • 6 days a week

 

Benefits:

 • 4x T-shirt uniform

 • 1x Apron

 • Training is provided

 • Attendance allowance

 • Work performance bonus

 • Grooming Commission 

 • Staff locker

 • Staff discount

 • Annual leave

BM

Syarat kelayakan & Ciri-ciri Penting:

 • Umur 18 ke atas

 • Mempunyai kenderaan & tempat tinggal sendiri

 • Pengalamam bekerja mengendalikan kucing

 • Pencinta haiwan

 • Pembersih, Amanah, Rajin

 • Tidak alergik pada bulu kucing

 • Mampu mengendalikan temperamen kucing

 • Berpengetahuan dalam prosedur dandanan yang betul

 • Yakin

 

Skop Kerja:

 • Melakukan dandanan ke atas kucing mengikut prosedur

 • Bantu ketua pendandan

 • Pelajari dan fahami pakej grooming kami

 • Bersihkan premis – sapu / vakum, mop lantai, buang sampah

 • Lakukan penyelenggaraan am dan pensterilan bilik & alatan dandanan

 • Kenal pasti sebarang masalah fizikal pada kucing semasa sesi dandanan dan maklumkan kepada pemilik tentang sebarang kebimbangan

 • Mengesyorkan pakej / produk dandanan yang sesuai kepada pemilik kucing

 • Memberi maklum balas sesi selepas dandanan

 

Waktu Bekerja:

 • 10 pagi - 7 malam

 • 6 hari seminggu

 

Faedah:

 • 4x Kemeja-T seragam

 • 1x Apron

 • Latihan disediakan

 • Elaun kehadiran

 • Bonus prestasi kerja

 • Komisen dandanan

 • Almari pekerja

 • Diskaun pekerja

 • Cuti tahunan

Cat Caretaker
Assistant Cat Groomer
bottom of page